Akcjonariat

Kapitał zakładowy iFun4all S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 6 629 600 50,56% 50,56%
Quercus TFI S.A. 1 220 000 9,30% 9,30%
Trigon TFI S.A. 950 000 7,25% 7,25%
Pozostali 4 312 400 32,89% 32,89%
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 27 września 2016 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Trigon TFI
  • Quercus TFI S.A.
  • pozostali
Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 27 września 2016 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Trigon TFI
  • Quercus TFI S.A.
  • pozostali