Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia:

Brak nadchodzących wydarzeń

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. :

• za IV kwartał 2017 roku – w dniu 6 lutego 2018 roku

• za I kwartał 2018 roku – w dniu 27 kwietnia 2018 roku

• za II kwartał 2018 roku – w dniu 31 lipca 2018 roku

• za III kwartał 2018 roku – w dniu 31 października 2018 rok

• raport roczny za 2017 r. – w dniu 11 maja 2018 r. (zmiana z pierwotnie wyznaczonego terminu – 30 kwietnia 2018 r.)